GET IN TOUCH

Facebook-f
Phone-alt


Envelope

ABOUT US

บริษัท ดักท์เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและจำหน่ายท่อลมตลอดจนอุปกรณ์สำหรับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในและนอกอาคาร

DUCT ASIA มุ่งมั่น พัฒนา สู่ระดับสากล

ABOUT DUCT ASIA

บริษัท ดักท์เอเชีย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตและจำหน่ายท่อลมตลอดจนอุปกรณ์สำหรับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในและนอกอาคาร

พร้อมบริการออกแบบ ติดตั้งในรูปแบบ Turn key service ที่พร้อมตอบสนองลูกค้ากลุ่มในทุกภาคธุรกิจทั้ง ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า ฯลฯโดยในปัจจุบัน บริษัทได้ทุ่มความสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านคุณภาพการบริการ การนำเข้าเครื่องจักรอันทันสมัย และการพัฒนาคุณภาพของสินค้าตลอดจนประเภทของสินค้าให้มีความหลากหลายครอบคลุม พร้อมที่จะตอบสนองต่อทุกความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยบุคลากรกว่า 1000 ชีวิต ที่ผ่านการอบรมให้ความรู้ด้านระบบอากาศภายในอาคารโดยตรง จึงส่งผลให้บุคลากรเหล่านี้มีสามารถสร้างผลลัพธ์ อันเป็นที่พึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกโครงการ

WHY DUCT ASIA

why-1
ตอบโจทย์ด้วยการบริการในรูปแบบ Turn key service ด้านท่อลมปรับอากาศและระบายอากาศที่ได้มาตราฐานระดับสากล
why-2
แข็งแกร่งด้วยประสบการณ์ในการดำเนินการให้แก่โครงการขนาดใหญ่มากมาย
why-3
มั่นใจด้วยชื่อเสียง ในด้านคุณภาพของงาน ซื่อตรง จริงใจ บริการอย่างมืออาชีพ
why-4
อุ่นใจด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ความเข้าใจในสายงานเป็นอย่างดี
why-5
พร้อมด้วย บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ตลอดจนผลิตภัณฑ์ด้านลมปรับอากาศและระบายอากาศ

History

ช่วงเวลาแห่งรากฐานความสำเร็จที่สำคัญขององค์กร
2543
ก่อตั้งบริษัท
ก่อตั้ง บริษัท ดักท์เอเชียเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขึ้นอย่างเป็นทางการด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
2545
ร่วมทำงานกับบริษัท โฮยา
ร่วมทำงานกับบริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ลำพูน
2549
ขยายฐานการบริการไปยังประเทศในอาเซียน
ขยายฐานการบริการไปยังประเทศในอาเซียน อาทิเช่น เมียนมาร์ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2553
เพิ่มกำลังการผลิต
เพิ่มกำลังการผลิต โดยทำการสร้างโรงงานที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของไทย
2554
รับผิดชอบในการดูแลระบบปรับอากาศ
รับผิดชอบในการดูแลระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้แก่พิพิธภัณฑ์ทหาร ที่ เมือง เนปิดอว์ ประเทศ เมียนมาร์
2555
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการตลาด
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคการตลาดของผลิตภัณฑ์ ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตและจัดตั้งสำนักงานสาขาเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง
2556
ขยายฐานลูกค้า
ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มลูกค้าในธุรกิจห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัล, เดอะมอลล์กรุ๊ป, โรบินสัน, บิ๊กซี, แม็คโคร, โลตัส เป็นต้น
2560
ร่วมงานกับบริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด
ได้รับโอกาสร่วมงานกับบริษัท ไทยโอบายาชิ จำกัด เพื่อดูแลระบบปรับอากาศให้แก่ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของประเทศไทย
2562
ขยายฐานการบริการ
ขยายฐานการบริการเพื่อมุ่งสู่การทำงานในระบบ HVAC อย่างเต็มรูปแบบ
2563
One Stop Service

พัฒนาองต์กรให้เป็น One Stop Service อาทิ เช่น ผลิตหัวจ่าย (Grille), Flexible, Volume Damper


VISION

  • มุ่งหน้า พัฒนา สู่ระดับโลก
  • เป็นบริษัทชั้นนำทางด้าน HVAC ท่อลมปรับอากาศและระบายอากาศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ
  • การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและบุคลากรอื่นๆในบริษัทไว้อย่างชัดเจน

MISSION

  • เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด
  • พัฒนาอบรมความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
  • ผลิตผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตราฐานสากล SMACNA และ ASHRAE
  • บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

STANDARD & CERTIFICATION

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ การบริการอย่างมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนำมาซึ่งการรับรองมาตรฐานในระดับสากล (ISO : 9001 : 2015 & SMACNA)